ರಾಜ್ಯ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

Poll
Can 'one nation-one language' be a reality in India

'ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಭಾಷೆ' ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಬಹುದೇ?


Result
ಹೌದು
ಇಲ್ಲ